Thông báo
Danh mục nội dung ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (17/07/2023) ]


Khoa Y xin công bố các danh mục nội dung ôn tập môn chuyên ngành 1 tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2023.
1. Nội khoa: BSNT Nội, Da liễu, Thần kinh
2. Ngoại khoa: BSNT Ngoại, CTCH, Ung thư, TMH
3. Nhi khoa: BSNT Nhi
4. Sản khoa: BSNT
5. Sinh lý: BSNT
6. Sinh hóa: BSNTKhoa YCác ý kiến của bạn đọc