Thông báo
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm học 2022-2023
[ Cập nhật vào ngày (19/10/2022) ]


Căn cứ theo kế hoạch 1923/KH-ĐHYDCT về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa Sau đại học năm học 2022-2023, nay Khoa Y ra thông báo về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho các học viên Sau đại học các chuyên ngành do Bộ môn trực thuộc Khoa Y quản lý. 

Các học viên vui lòng tự liên hệ với nhau theo lớp và liên hệ với Bộ môn để nhận thông tin sinh hoạt cụ thể. 

Xin chân thành cảm ơn./.Khoa Y Theo Khoa YCác ý kiến của bạn đọc