Thông báo
Kế hoạch về việc tổ chức thông qua hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp sau đại học cấp khoa năm học 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (19/07/2022) ]

Kế hoạch về việc tổ chức thông qua hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp sau đại học cấp khoa năm học 2021-2022 (kế hoạch đính kèm)


 KHOA Y Theo Khoa YCác ý kiến của bạn đọc